Top Definition
When a man gets with a woman who is way out of his league.

Ann is so much hotter than bill, i dont know how he got with her, he completely marko jaric'd her.
viết bởi ballz69 01 Tháng tư, 2009
someone who gets a girl way out of his league.
Vuk totally marko jaric'd his girlfriend. she is way out of his league
viết bởi johnnyhman 01 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×