tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Saliva, or to salivate, to drool
I just Markyshiad all over her booty
viết bởi DJL 07 Tháng hai, 2004