Top Definition
A large woman with hair that resembles a muffin. Any song can be sung using only the word "Marna".
Ma-Ma-Ma-Mama-Marna
viết bởi drumma 27 Tháng ba, 2003
A crude word to describe a mans penis.
She was playing with his marna.
viết bởi Daniel_AU_1982 01 Tháng sáu, 2005
1.) Teaches band for Byram Hills High School.
2.) Freak of Nature.
3.) Extremely perky.
Pearl of Wisdom, Saxamaphone, Why am I shouting?, Watch the Weiss, Aunt Tilly. I can't think of any more.
viết bởi marna is large 28 Tháng ba, 2003
SHE IS A BAND TEACHER!!! Also, she has a muffin head, no seriously it is a muffin. She has red puffy cheaks. she is a disturbance.
NYSSMA, Im dropping a Pearl
viết bởi Hegh 30 Tháng ba, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×