Top Definition
A large woman with hair that resembles a muffin. Any song can be sung using only the word "Marna".
Ma-Ma-Ma-Mama-Marna
viết bởi drumma 27 Tháng ba, 2003
A crude word to describe a mans penis.
She was playing with his marna.
viết bởi Daniel_AU_1982 01 Tháng sáu, 2005
1.) Teaches band for Byram Hills High School.
2.) Freak of Nature.
3.) Extremely perky.
Pearl of Wisdom, Saxamaphone, Why am I shouting?, Watch the Weiss, Aunt Tilly. I can't think of any more.
viết bởi marna is large 28 Tháng ba, 2003
SHE IS A BAND TEACHER!!! Also, she has a muffin head, no seriously it is a muffin. She has red puffy cheaks. she is a disturbance.
NYSSMA, Im dropping a Pearl
viết bởi Hegh 30 Tháng ba, 2003
the hairs on my arm stand up when I hear music.
viết bởi marna is large 07 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×