tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
(noun) A sexy beast. End of story.
I'd tap that Marrina.
viết bởi bruceandmatt 19 Tháng bảy, 2011