black man in a sleeping bag!
TranTheMan - "What do you call a blackman in a sleeping bar?"
EdTheNed - "i dunno"
TranTheMan - "a mars bar"
viết bởi purple_FANNY 30 Tháng tư, 2007
Excrement, or pertaining to defecation.
I'm just going to the toilet to do a mars bar.
viết bởi Dunky Oggins 21 Tháng mười một, 2003
also known as "Mars and Venus", cockney slang for a penis, a male sexual organ
I ain't sucking on that tiny Mars bar
viết bởi roos_va 13 Tháng sáu, 2004
A disgusting, revolting ,shitty snack that is loved by jerks and retards
Jerk: mmmmm mars bar
viết bởi jj 28 Tháng chín, 2003
slang word for scar beat that ha!
so how's ben gettin on with his mars bar
viết bởi taky drive 06 Tháng sáu, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×