tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A young sloth like individual that thrives in the deep woods of Alfred, NY
"Yo man, wanna go search the woods for a Martin Monk?"
viết bởi Smichael 12 Tháng năm, 2013