tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The shit. The alcoholic revolutionist. The hope for a better future.
Look, mom! Marye's starting a riot again!
viết bởi buttfuckah 15 Tháng một, 2011