tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
adj. More huge than just massive.
That is the massivest building that i have ever seen
viết bởi Jason 02 Tháng năm, 2004