tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The feeling of wanting to kiss someone.
"I'm feeling materical"
"Cool. Lets makeout"
viết bởi exsayspickle 24 Tháng tám, 2009