tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A spirit in the material world.
MaterielSpirit killed c0mentary with headshot from P-90.
viết bởi MaterielSpirit 19 Tháng một, 2003