tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
kind, funny, and pretty.
Mavlyuda, (sometimes can be Mavluda).
viết bởi lalaland1111 02 Tháng tư, 2010