tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
THE BEST PERSONALITY,LOVING,CARING AND TRUST WORTHY. always can be relied on
viết bởi snoogieboogie 15 Tháng tư, 2011