Top Definition
Maymuna May-moo-na. also known as MayMoney in hood terminology

-Noun
A popular ENGLISH - SUDATRIEAN name given to girls that are extreamley anorexic but still remain gangster deep down.

-Rapper

MayMoney a popular grime artist based in west london and part of popular grime collective Matadasala consisting of Tyrese , G dot Sabzi , Bangz and Chapati
Sabzi:Hey girl, you really lost alot of weight
Dana: Reeeeeally?

Sabzi:Yeah but be careful you might end up like maymuna lol

2pac- Shiet dawg maymoney is big in the game , we gotta cap that mofuka.
#anorexi #c may #gangster #grime #maymuna
viết bởi tahina gdot sabzi 17 Tháng sáu, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×