tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A McDingle is when you put your dick in a mcdonalds cheeseburger
Dude, she totally ate that McDingle
viết bởi CONLER 11 Tháng chín, 2010