Top Definition
a sandwitch invented at McDonalds in Hastings NE consisting of a double cheeseburger with a Chicken patty inbetween the beef pattys
"Ill take a McDizzle with fries and a large drink"
viết bởi fudgepants 26 Tháng bảy, 2009
A better way to say "McDonalds".
Let's go to McDizzle's, i need to get my eat on.
viết bởi DisabledDan 28 Tháng sáu, 2003
Retarded nick-name for some one with an Irish last name. Like the name McDermott.
Kid #1 - Yo, McDizzle, lets ditch school!

Kid #2 - Yo, Dickhead, stop calling me gay names!
viết bởi ryanmcde2587 01 Tháng tám, 2008
McDizzle-available at only some McDonalds. A tasty sandwich that isn't on the menu but you can ask for it and get it at selected mcdonalds. it is a double quarter pounder with a chicken pattie inbetween the two meat patties being the ultimate definition of awesome
awesome orgasmic
Sam: I had the best McDizzle last night it was awesome
Jacob: i have to get me one its like the unicorn of McDonalds
viết bởi gonno-sypha-herpe-laids 02 Tháng ba, 2009
The home of Ronald McDonald.
Fo' shizzle my nizzle, lets go to McDizzles.
viết bởi Tammy Paulino 16 Tháng mười một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×