tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Physician in urgent care center not intended for long-term relationship.
Synonym: Doc-in-a-box
I had a cold so I went to the McDoc.
viết bởi Mitchell Gossman 05 Tháng mười hai, 2003