tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
To 'mess' with or joke.
Also someone who pulls practical jokes.
"You McDoggin' me?"
Also
"You, McDog...i swear u touch me again i'm gonna pistol whip you!"
viết bởi Abb3y 04 Tháng chín, 2008