tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:
 
1.
McDonald's
Let's go to McDonDon's bud!
viết bởi Whaleface 10 Tháng hai, 2010