tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
verb.

To recklessly stuff a sexual partner with your BigMacDong.
This girl wants to get McDongled so bad.
viết bởi Hamburgler69 10 Tháng một, 2010