tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When people spit on your McDonalds food.
Shit nig, i saw that lady at the register giving me a McDonkies.
viết bởi Nigster 31 Tháng bảy, 2010

Words related to McDonkies

donkies mcdonalds nice nig son
 
2.
When people spit on your McDonalds food.
Shit nig, i saw that lady at the register giving me a McDonkies.
viết bởi Nigster 31 Tháng bảy, 2010