tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The Big Mack and Angus delux together.
Hey man i got the munchies, lets go get McDoobie at McDee's.
viết bởi Kronex 11 Tháng hai, 2010