Top Definition
haha he likes the Muppets and Ninja Turtles.
McDoogle is gay.
viết bởi Anonymous 21 Tháng tám, 2003
1. Scrooged (1988)
2. Stand by Me (1986)
3. Dawn of the Dead (1978)
4. Pulp Fiction (1994)
5. Reservoir Dogs (1992)
6. Back to the Future (1985)
7. Groundhog Day (1993)
8. Back to the Future Part II (1989)
9. It (1990)
10. Man on the Moon (1999)
11. Lost Boys, The (1987)
12. Muppet Christmas Carol, The (1992)
13. Thing, The (1982)
14. 28 Days Later (2002)
15. Breakfast Club, The (1985)
16. Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
17. Signs (2002)
18. Boondock Saints, The (1999)
19. Creepshow (1982)
20. Freddy Vs. Jason (2003)
viết bởi muh weiner 17 Tháng tám, 2003
se olvidó de "the godfather I".
se olvidó de "Audition (Japan)".
se olvidó de "Friday 13th I y II".
se olvidó de "Oh brother where art thou".
se olvidó de "Hallowen I"
se olvidó de "Carrie"
se olvidó de "Wild things"...
y un sin fin de peliculas very f... good...
Sólo ve televisión local
viết bởi Herr Furcht 16 Tháng chín, 2003
...suck. McDoogle likes some really corny unfunny comedies.
The Breakfast club sucked balls.
viết bởi Kung-Fu Jesus 18 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×