Top Definition
1. Person who always complicates orders at fast food resturants particuraly McDonalds.

2. Someone who will make large or complicated orders near closing time at fast food restuants particulary McDonalds.
Customer: "I'll have a McDouble hold the mustard onions and burger and add chicken mayo tomato and mushrooms."

Employee: "What a McDoucher."

Empolyee 1: "This lady ordered thirteen cheese burgers and we close in five minutes"

Empolyee 2: "She's such a McDoucher"
viết bởi Tyler Durden. 06 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×