1. Person who always complicates orders at fast food resturants particuraly McDonalds.

2. Someone who will make large or complicated orders near closing time at fast food restuants particulary McDonalds.
Customer: "I'll have a McDouble hold the mustard onions and burger and add chicken mayo tomato and mushrooms."

Employee: "What a McDoucher."

Empolyee 1: "This lady ordered thirteen cheese burgers and we close in five minutes"

Empolyee 2: "She's such a McDoucher"
viết bởi Tyler Durden. 06 Tháng tám, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×