tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Emo kid who works at McDonalds
did you see that McEmo in there.
viết bởi Walter fishington 20 Tháng chín, 2010