tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Those 4 or 5 Mcdonalds french fries found at the bottom of the bag when your done eating everything else
viết bởi DeviousDave1966ManicMechanic 24 Tháng sáu, 2011