tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
COUNTER-STRIKE: SOURCE JESUS
FRED: "HOLY FUCK I JUST GOT MCGOOBLED"
JIM: "GOTTA WATCH HIM HE'S FUCKING GOD"
viết bởi poopoodong 05 Tháng một, 2009

Words related to McGooble

counter g6 jesus source strike