Top Definition
1. noun An Irish grilled sandwich that resembles Guti/queef nugget

2. verb to fornicate/ cum / do a dumpturd / do it with ease
X: ' Schools a fun learning curve, have a good time, "
Y : ' Yeah wanna to get a McMoe sambo down the chipper "

X : Ew. Who did that giant dumpturd. Was it u Jordo, did u McMoe
#mcmoe #mo #harry #morris #sandwich #dumpturd #a fun learning curve
viết bởi nabbles 05 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×