Top Definition
1. noun An Irish grilled sandwich that resembles Guti/queef nugget

2. verb to fornicate/ cum / do a dumpturd / do it with ease
X: ' Schools a fun learning curve, have a good time, "
Y : ' Yeah wanna to get a McMoe sambo down the chipper "

X : Ew. Who did that giant dumpturd. Was it u Jordo, did u McMoe
viết bởi nabbles 05 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×