Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A mongo who works in McDonalds.
"I went into McDonalds and it was a bunch of McMongos behind the tills"."
viết bởi McMongo 16 Tháng một, 2013
1 0