tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When a man grows boobies from eating too many big macs.
Fuck me rob look at the size of your McMoobs
viết bởi Chutney McDouche 15 Tháng bảy, 2009

Words related to McMoobs

big man flabs boobies man boobs moobies moobs