tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
adj. name given to someone who has sexual encounters with sheep.
Don't be such a McMurtry!
viết bởi iowntheredford 04 Tháng tư, 2011