tìm từ bất kỳ, như là full-donald:
 
1.
Male doing the splits while having sex.
I tried to McNamer my wife last night and pulled my groin.
viết bởi Dreem2Reality 29 Tháng bảy, 2011