Top Definition
Giving nick-names to people, places, or things, which are descriptive, and start with "Mc".

McNaming started during the first season of ABC's Grey's Anatomy, with the interns dubbing Dr. Derek Shepherd "McDreamy", followed by season two's dubbing of Dr. Mark Sloan as "McSteamy".
"What are you McNaming this one?"

"McDreamy", "McSteamy", "McVet"

"But that does not change the fact that she's got my McDreamy. And my McDog. She's got my McLife!"

"I think I'm going to McVomit."

"McSexy,"
"nooo,"
"McYummy,"
"noope,"
"McSteamy!"
"definatley."
viết bởi LumenLover 27 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×