tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Slang term for nap.
I'm beat, i need a McNappington
viết bởi eagles520 25 Tháng ba, 2010