tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A negro who talks way to much
That McNegro talks way to much
viết bởi BraunMarrinan 10 Tháng năm, 2005

Words related to McNegro

mcdoodoo balla mcdonalds mcdummy reginator