tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The act of being cool, amazing, insane, ect with Last name being McDonald.
That car just screams mcsickness.
viết bởi Shane McDonald 18 Tháng một, 2009