tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Irish mans nuts
"get your mcdoogalberries away from my face!"

"Haha, your mcdoogalberries are huge compared to your man part"
viết bởi Atkinsmcdoogal 19 Tháng năm, 2010