tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To go down on a fat girl.
Dave: did you take home that fat girl from McDonald's?
Chubby chaser: ya bro, I even gave her a mcmuff dive.... Twice.
viết bởi Illtryanythingtwice 05 Tháng mười hai, 2013