Top Definition
The entire race of the morbidly obese.
"Damn gurl, that hoe is the mcnuggest bitch alive"
"Those mcnuggers should really lose some weight."

Meghan: "Did you just see that?"
Manny: "Yeah dude, that girl be so mcnug"
viết bởi Meghan and Manny 18 Tháng tám, 2013
a mix between the two foulest creations on earth. a nigger. and a mcdonalds chicken mcnugget.
amanda rasmus is a buttfuck mcnugger.
viết bởi dominic 07 Tháng tám, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×