tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A McGangBang smashed between a Big Mac
I ate 2 Mcthreesomes last night and then shit a Mcbaby
viết bởi rustyiguana 17 Tháng tám, 2011