Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
stomach pain after eating mcdonalds
"everytime i eat mcdonalds i get the Mctummy ache"
viết bởi .tanya. 09 Tháng tám, 2007
21 9

Words related to Mctummy ache:

grease mcdonalds pain stomach vomiting