Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A vagina so tight it's like your dick is in a vice.
Her Meat Vice was so tight, I thought my dick was going to break off.
viết bởi FurBurger 28 Tháng tám, 2012
1 0