tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An affectionate term for a Catherine Price
Return to sender.
viết bởi Tom Bowtell 28 Tháng hai, 2003