tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A true individual. Determined but won't step on others to get what she wants.
She'll megon her way there.
viết bởi 2m@ny 06 Tháng hai, 2010