tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A girl in my class who resembles a stegosaurus, you know, fat, ugly, and has a huge loose vagina.
I just saw a Megosaurus, i almost cried.
viết bởi peter stednik 10 Tháng sáu, 2004