tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Getting a stupid tattoo and a black eye while drunk
Did you see the Jersey Shore last night? Ronnie totally got Megrawed.
viết bởi IGotMegrawed 05 Tháng mười một, 2010