tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Nickname for any girl named "Meghan"
Hey Megsi, what'cha doin'?
viết bởi Pretty Emily 23 Tháng mười một, 2004
 
2.
A Ginger Megs

Someone with Red Hair.

In Australia:

A person of Sub-human standard.
<I> That girl is such a megsi.. </I>
viết bởi Jhkier 10 Tháng sáu, 2005