tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A woman who can't admit her uncontrollable desire for nigga dick
You megstro, u love that nigga dick
viết bởi Z-Daddy T 01 Tháng ba, 2008

Words related to Megstro

black dick horse dick meghan nigga porn