A roleplaying game internet term used to describe a person who gains many experience points in such a small amount of time.
I've been melting for only 2 days and I've gained 13 million experience points!
viết bởi Alex Moosetafio 16 Tháng sáu, 2008
a roleplaying game internet term used to describe a person who gains many experience points in suck a small amount of time
I've been melting for only 2 days and I've gained 13 million experience points!
viết bởi Alex Moosetafio 16 Tháng sáu, 2008
When a nigga has diarrhea.
Lamont was on da toilet wid da shits...he was melting!
viết bởi Fred Sanford 15 Tháng sáu, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×