tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Popular blog on Tumblr run by two very rude teenagers. They post memes and are assholes to their followers.
I can't stand those faggots that run Meme Spot, but their content is hilarious.
viết bởi bob_the_guy_1234 03 Tháng chín, 2011