tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A new language where people only communicate through memes.
Bobby stopped communicating in English. Now he only speaks Memenese.
viết bởi paidtobenice2012 27 Tháng mười hai, 2011